نماینده انحصاری ابزار جنیوس در ایران
Define your top bar navigation in Apperance > Menus

MS-926TS

  • جعبه ابزار 926 پارچه   ,


MS-926TS     926 Piece 1/4″, 3/8″ & 1/2″ Dr. Metric & SAE Ultimate Tool Set
———————————————————————————————————
MS-098M     98 Piece 1/4″ & 1/2″ Dr. Metric Socket & Wrench Set
MS-100S     100 Piece 1/4″ & 1/2″ Dr. SAE Socket & Wrench Set
MS-106M     106 Piece 3/8″ Dr. Metric Complete Socket & Wrench Set
MS-090S     90 Piece 3/8″ Dr. SAE Complete Socket & Wrench Set
MS-044M     44 Piece Metric Complete Wrench Set
MS-035S     35 Piece SAE Complete Wrench Set
MS-086     86 Piece Screwdriver & Bit Set
MS-023     23 Piece Punch, Chisel & Hammer Set
MS-015     15 Piece Combination Pliers Set
MS-057M     57 Piece 1/4″ & 1/2″ Dr. Swivel Socket & Bit Socket Set
MS-027S     27 Piece 1/2″ Dr. SAE Impact Socket & Accessory Set
MS-042M     42 Piece 3/8″ Dr. Metric Impact Socket & Star Socket Set
MS-065S     65 Piece 3/8″ Dr. Assorted Head Driver & Impact Socket Set
MS-035M     35 Piece Flare Nut & L-Shaped Wrench Set
MS-028S     28 Piece E-Star, Flare Nut & L-Shaped Hex Wrench Set
MS-014     14 Piece Slotted, Philips & Posidriv Screwdriver Set
MS-013     13 Piece Tang-Thru Screwdriver, Carbon Scraper & Pry Bar Set
MS-048MS     48 Piece Hex, Star, Triple Square & Square Screwdriver Bit Set
TS-246     6 Drawer Top Chest
TS-468     7 Drawer Roller Cabinet

شناسه محصول: E 2 4. دسته: .