انبرآلات – پرچ – سوهان – چکش – سنبه – پولی کش


 

 

 • جوشکاری

 • C فک ثابت

 • C فک لق لقه ای

 • کورکن

 • زنجیری

 • فک دو قلو

 • فیلتر بازکن


انبر قفلی

 

 • معمولی

 • اتوماتیک

 • با خلاص کن سریع

 • مهره گیر

 • فک تخت

 • فک دمباریکی

 • ورق گیر

 • پاشنه ای

انبرآلات

 

 • انبردست

 • دمباریک

 • سیم چین

 • انبر کلاغی

 •   خار بازکن-جمع کن

   


پولی کش

 

پرچ کن مهره دستی

 

پرچ کن دستی

 


اهرم

 

 •  اهرم

 •  اهرم با دسته لاکیقلم

 

 •  قلم تخت

سنبه

 

 •  سنبه پین درآر

 •  سنبه میل مهره

 •  سنبه نشانه

 •  سنبه بلند تخم مرغی